Aktualności podatkowe

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowy split payment, który wszedł w życie od 1 listopada 2019 roku. Ma dotyczyć transakcji – dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT między podatnikami. 

Założenia split payment:

Biała lista podatników od września 2019 r.

Od 1 września 2019 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista podatników).
W związku z tym przedsiębiorcy będą mogli odszukać za jej pomocą informacje dotyczące swoich kontrahentów m.in. zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, jak również ich numery rachunków bankowych. 
Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

CIT 9% od 2019 r.

Od stycznia 2019 r. w ustawie o CIT stawka 15% zostanie zastąpiona stawką 9%. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r.

Podatnicy chcący skorzystać z obniżonej stawki 9% CIT powinni dokładnie zweryfikować, czy w ich przypadku faktycznie istnieje taka możliwość. W ustawie wskazane będą bowiem dodatkowe warunki, które ograniczają krąg podmiotów uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT.

Stawka 9% przewidziana jest tylko dla podatników CIT posiadających status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR brutto).

Ulga na złe długi po 1 stycznia 2019 r.

Nowela przewiduje, że począwszy od 1 stycznia 2019 r., będzie miało miejsce skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną.
Obecnie wierzytelność uznaje się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ustawodawca termin ten skraca do 90 dni.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 2018

Limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych został podwyższono z 3.500 zł do 10.000 zł. Umożliwia to jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.

Comiesięczne wysyłanie JPK od 2018

Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 2018 r. będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani do VAT i prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zwiększony limit zwolnienia z VAT od 2017 roku

W 2017 roku zwiększa się limit zwolnienia z podatku VAT z 150.000 zł do 200.000 zł. Przepisy przejściowe pozwalają podatnikom, których obrót w 2016 roku przekroczył dotychczasowy limit 150.000 zł, ale nie osiągnął kwoty 200.000 zł na skorzystanie ze zwolnienia w 2017 roku.

Limit transakcji gotówkowych na 2017 rok

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego – przewiduje podpisana nowelizacja ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej kwoty 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Strony