Aktualności podatkowe

Zmiany w VAT w 2014 roku

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie aktualizacja Ustawy o VAT. Zgodnie z nowymi zapisami gruntownym zmianom uległy zasady fakturowania oraz  moment powstania obowiązku podatkowego. Pojawiła siię nowa generalna zasada: obowiązek podatkowy w podatku VAT od 2014 roku powstaje w momencie sprzedaży (poprzednio  z chwilą wystawienia faktury). Z kolei obowiązek wystawienia faktury od 2014 roku powstaje do 15go dnia miesiąca nastęującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży (wcześniej następował do 7 dni od daty sprzedaży).

Zwolnienie z VAT a import usług

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT lub rezygnujący z tego zwolnienia również muszą rozliczyć podatek od towarów i usług związany z importem usług. W związku z tym, że nie mają oni jednak możliwości obniżenia podatku należnego- naliczony podatek muszą w całości wpłacić do urzędu skarbowego.

Zwolnienie z VAT a obowiązek składania deklaracji VAT-UE

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od VAT, świadczący usługi o których mowa w art. 28b ustawy o VAT na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej,  mają obowiązek złożyć, przed wykonaniem pierwszej usługi na rzecz podatnika z Unii, zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i zadeklarować w nim świadczenie usług na rzecz kontrahentów z UE. Następnie powinni miesięcznie lub kwartalnie sporządzać deklaracje VAT-UE.

Strony