Limity 2020

 

Małym podatnikiem VAT jest przedsiebiorca do kwoty 5.248.000 zł  (1.200.000 euro) obrotu brutto w 2019 roku (w przypadkach niekrótych przedsiebiorców głównie uzyskującym wynagrodzenie prowizyjne limit jest mniejszy i wynosi 197.000 zł (45.000 euro) obrotu brutto
 
Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200.000 zł
 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - od 8.746.800 zł  (2.000.000 euro) przychodu 
z 2019 roku
 
Limit do ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - do 1.093,350 zł  (250.000 euro) przychodów rocznie
 
Limit do przychody opodatkowanych ryczałtem kwartalnie - do 109.335,00 zł (25.000 euro) przychodów rocznie
 
Limit do jednorazowej amortyzacji- kwota 219.000 zł (50.000 euro), przy czym limit 3-letni wynosi 200.000 euro
 
Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:  20.000 zł
 
Limit transakcji dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego: 15.000 zł