Wskaźniki 2021

 

Wysokość składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą aktualna od stycznia 2021

RODZAJ

KWOTY PODSTAWOWE

KWOTY PREFERENCYJNE

SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

ZUS SPOŁECZNY

998,37

 921,06

265,78

245,20

ZUS ZDROWOTNY

381,81

381,81

381,81

381,81

FP, FS i FGŚP

77,31

77,31

0

0

RAZEM

1 457,49

1 380,18

647,59

627,01

Minimalna podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2021 wynosi
3 155,40 zł, 
a w przypadku rozliczania skladek w preferencyjnej wysokości 840,00 zł.
Z kolei minimalna podstawa naliczania składki zdrowotnej  wynosi 4 242,38 zł.

Składki do ZUS należy wpłacać na Numer Rachunku Składkowego przydzielony każdemu Podatnikowi, który można sprawdzić na https://www.eskladka.pl/

 

Skala podatkowa 2021 rok

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

85.528 zł

17% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528 zł

 

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa 2021 rok

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

 

13.000 zł

 

1.360 zł - [834,88 zł × (podstawa obliczenia
podatku - 8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł - [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

 
Płace
Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 2 800 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosi 2 600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2 250 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło 2 100 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło 2 000 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło 1 850 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło 1 750 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło 1 680 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 1 600 zł 
Minimalne wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło 1 500 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło 1 386 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło 1 317 zł
 
Odsetki od zaległości podatkowych od 2012 roku
Od 1 stycznia 2012 do 9 maja 2012 wynosiły 14% w skali roku;
Od  10 maja 2012 roku do 7 listopada 2012 wynosiły 14,5% w skali roku;
Od 8 listopada 2012 roku do 5  grudnia 2012 roku wynosiły 14% w skali roku;
Od 6 grudnia 2012 roku do 9 stycznia 2013 roku wynosiły 13,5 % w skali roku;
Od 10 stycznia 2013 roku do 6 lutego 2013 roku wynosiły 13 % w skali roku; 
Od 7 lutego 2013 roku do 6 marca 2013 roku wynosiły 12,5 % w skali roku; 
Od 7 marca 2013 roku do 8 maja 2013 roku wynosiły 11,5 % w skali roku;  
Od 9 maja 2013 roku do 5 czerwca 2013 roku wynosiły 11 % w skali roku;
Od 6 czerwca 2013 roku do 3 lipca 2013 roku wynosiły 10,5 % w skali roku;  
Od 4 lipca 2013 roku do 8 października 2014 wynosiły 10 % w skali roku;
Od 9 października 2014 roku wynoszą 8% w skali roku;
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują trzy stawki: podstawowa, która wynosi 8% w skali roku, obniżona, która stanowi 50% stawki podstawowej, czyli 4% w skali roku oraz podwyższona, która stanowi 150% stawki podstawowej, czyli 12% w skali roku
 
Obniżoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych stosuje się w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji, a także w przypadku innych sposobów wygasania zaległości podatkowych, takich jak zarachowania nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenia z wierzytelności oraz przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. Wymagane jest jednak uregulowanie długu w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
 
Podwyższoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych stosuje się do zaległości podatkowych w VAT oraz akcyzie, a także od długu celnego, jeżeli w rezultacie kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie należności wynikającej z długu celnego w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności.
 
Odsetki ustawowe
Od 15 grudnia 2008 roku do 21 grudnia 2014 wynosiły 13% w skali roku;
Od 22 grudnia 2014 roku wynoszą 8% w skali roku
Od 01 stycznia 2016 roku wynoszą 7% w skali roku
 
Odsetki budżetowe obniżone mają zastosowanie w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i dopłaty związanego z tym podatku w ciągu 7 dni - można wówczas stosować odsetki obniżone o 25% w stosunku do stawki podstawowej
 
Ewidencja przebiegu pojazdu

Okres

od 14.11.2007 - nadal
(w zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

- o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykla

0,2302

c) motoroweru

0,1382