Aktualności podatkowe

Polski Ład 2.0 : Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2022

1. Możliwość zmiany formy opodatkowania (dla firm rozliczających się na liniówce i ryczałcie).

2. 12 % podatku  (dla pracowników i firm na skali podatkowej).

3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
Ustawodawca w ramach poprawek do Polskiego Ładu postanowił zlikwidować ulgę, dając w zamian niższą stawkę podatku dochodowego (zmiana z 17% na 12%) dla wszystkich podatników w ramach pierwszego progu podatkowego. 

4. Składka zdrowotna w kosztach (dla firm rozliczających się na liniówce i ryczałcie).

Odroczenie obowiązku integracji urządzeń akceptujących karty płatnicze z kasami fiskalnymi

Został odroczony terminobowiązku integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi na 1 stycznia 2025 (pierwotny termin miał być 1 lipca 2022).

Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

Polski Ład: Najważniejsze zmiany

1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł

2. Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł

3. Obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy

4. Zmiany w składce zdrowotnej

5. Zerowy PIT dla rodzin 4+

6. Zerowy PIT dla pracujących seniorów

7. Karta podatkowa tylko dla dotychczasowych podatników

8. Zwalczania zatrudniania "na czarno"

Polski Ład: Zmiany w wykupie z leasingu

Wykup z leasingu – jak jest, a jak będzie?

Aktualnie podatnik, który zawarł umowę leasingu operacyjnego na firmę i dokonuje wykupu z leasingu, może ustalić, że wykup ten jest do majątku prywatnego i tym samym nie służy już działalności gospodarczej. Wtedy też można sprzedać wykupiony majątek prywatnie po 6 miesiącach od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wykup prywatny), czyli przeniesienie prawa do własności bez odliczania na gruncie podatku VAT i PIT.

Polski Ład: Zwalczania zatrudniania "na czarno"

Od 2022 roku pracodawcy nielegalnie zatrudniający pracowników lub wypłacający całość lub część wynagrodzenia "pod stołem" poniosą istotne konsekwencje finansowe takiego procederu. Zapłacą podatek od przychodu z tyt.

Polski Ład: Karta podatkowa tylko dla dotychczasowych podatników

W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Polski Ład: Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na podstawie umowy zlecenie i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać
PIT-0 dla seniora.

Polski Ład: Zerowy PIT dla rodzin 4+

"Polski ład" dla rodzin z czwórką dzieci ma przygotowane zwolnienie z podatku dochodowego.
Skorzystać z niego mogą zarówno osoby na skali podatkowej, jak i przedsiębiorcy rozliczający się za podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Zerowy PIT dla rodzin niedostępny jest m.in. dla osób zatrudnionych na umowie o dzieło, zarabiających na prawach autorskich oraz wynajmie.

Polski Ład: Zmiany w składce zdrowotnej

  1. Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu.

    Podatek na zasadach ogólnych

    Wysokość miesięcznego dochodu

    Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Strony