Aktualności podatkowe

Slim VAT 3 od lipca 2023

Do najistotniejszym zmian należą m.in.:

1.       zmiana limitów małego podatnika

2.       zniesienie wymogu posiadania przez podatnika podatku VAT faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu

3.       określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej 

Biała lista - druk ZAW-NR

Jeśli podatnik dokonał płatności na rachunek, którego nie ma na białej liście, może uniknąć konsekwencji podatkowych, składając druk ZAW-NR do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od dokonania przelewu. Istotne jest również, czy przelew został wykonany wmechanizmie podzielonej płatności. 

Od 1 stycznia 2023 r. profil na PUE ZUS obowiązkowy dla płatników składek

30 grudnia 2022 r. mija ważny termin dla przedsiębiorców.
Do tego czasu płatnicy składek powinni założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wynika to z obowiązku ustawowego, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek musi posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych.

Nowy formularz PIT-2 od 2023 r. (wersja 9)

PIT-2 w nowej wersji znacznie różni się od PIT-2 z poprzednich lat.

W jednym formularzu, zebrano wszystkie oświadczenia i wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kolejną nowością jest możliwość złożenia tego wniosku nie tylko przez pracowników, ale też np. przez osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy o dzieło, pracujące na kontraktach bądź pełniące funkcję członka zarządu.

Niższy limit transakcji gotówkowych dopiero od 2024 r.

Od 1 stycznia 2023 r. miały obowiązywać przepisy zabraniające konsumentom płatności gotówkowych w transakcjach z przedsiębiorcami przekraczającymi 20 tys. zł. Natomiast w transakcjach między przedsiębiorcami limit miał być nie wyższy niż 8 tys. zł.

Podpisana przez prezydenta ustawa o kredycie hipotecznym wydłuża vacatio legis tych przepisów.  Zakłada ich wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Polski Ład 2.0 : Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2022

1. Możliwość zmiany formy opodatkowania (dla firm rozliczających się na liniówce i ryczałcie).

2. 12 % podatku  (dla pracowników i firm na skali podatkowej).

3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
Ustawodawca w ramach poprawek do Polskiego Ładu postanowił zlikwidować ulgę, dając w zamian niższą stawkę podatku dochodowego (zmiana z 17% na 12%) dla wszystkich podatników w ramach pierwszego progu podatkowego. 

4. Składka zdrowotna w kosztach (dla firm rozliczających się na liniówce i ryczałcie).

Odroczenie obowiązku integracji urządzeń akceptujących karty płatnicze z kasami fiskalnymi

Został odroczony terminobowiązku integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi na 1 stycznia 2025 (pierwotny termin miał być 1 lipca 2022).

Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

Polski Ład: Najważniejsze zmiany

1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł

2. Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł

3. Obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy

4. Zmiany w składce zdrowotnej

5. Zerowy PIT dla rodzin 4+

6. Zerowy PIT dla pracujących seniorów

7. Karta podatkowa tylko dla dotychczasowych podatników

8. Zwalczania zatrudniania "na czarno"

Polski Ład: Zmiany w wykupie z leasingu

Wykup z leasingu – jak jest, a jak będzie?

Aktualnie podatnik, który zawarł umowę leasingu operacyjnego na firmę i dokonuje wykupu z leasingu, może ustalić, że wykup ten jest do majątku prywatnego i tym samym nie służy już działalności gospodarczej. Wtedy też można sprzedać wykupiony majątek prywatnie po 6 miesiącach od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wykup prywatny), czyli przeniesienie prawa do własności bez odliczania na gruncie podatku VAT i PIT.

Strony