Aktualności podatkowe

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2021r.

Najważniejsze  zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. to:

1. podniesienie limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2 mln euro)

2. obniżenie części stawek, m.in.:

Amortyzacja 2021 r. - wykup środka trwałego z leasingu

Rząd zmienił kryteria dla używanego środka trwałego. Wcześniej za używane uznawało się środki trwałe, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Nowa definicja jednak mówi iż:
„Środki trwałe /.../ uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy.” 

Obowiązkowe kasy online od 2021 r.

1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która uregulowała stopniowe wprowadzanie do polskiego systemu VAT kas rejestrujących online. Nowe kasy rejestrujące mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

„Mały ZUS plus” w 2021 r.

Mały ZUS plus przeznaczony jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. 
Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia.
Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Z ulgi tej można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7 od 1 października 2020 r.

Do 1 października czynni podatnicy VAT mieli obowiązek składania za każdy miesiąc pliku JPK_VAT,
jak i deklaracji podatkowej VAT 7. Nowa struktura JPK zastąpiła te czynności obowiązkiem składania jednego nowego pliku JPK_V7.
Składa się on z:
a) części ewidencyjnej (część zastępująca JPK VAT),
b) części deklaracyjnej (część zastępująca deklarację VAT).

Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020r.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z przepisami mikrorachunek podatkowy funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku.
 

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowy split payment, który wszedł w życie od 1 listopada 2019 roku. Ma dotyczyć transakcji – dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT między podatnikami. 

Założenia split payment:

Biała lista podatników od września 2019 r.

Od 1 września 2019 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista podatników).
W związku z tym przedsiębiorcy będą mogli odszukać za jej pomocą informacje dotyczące swoich kontrahentów m.in. zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, jak również ich numery rachunków bankowych. 
Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

Strony