Aktualności podatkowe

Polski Ład: Zwalczania zatrudniania "na czarno"

Od 2022 roku pracodawcy nielegalnie zatrudniający pracowników lub wypłacający całość lub część wynagrodzenia "pod stołem" poniosą istotne konsekwencje finansowe takiego procederu. Zapłacą podatek od przychodu z tyt.

Polski Ład: Karta podatkowa tylko dla dotychczasowych podatników

W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Polski Ład: Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na podstawie umowy zlecenie i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać
PIT-0 dla seniora.

Polski Ład: Zerowy PIT dla rodzin 4+

"Polski ład" dla rodzin z czwórką dzieci ma przygotowane zwolnienie z podatku dochodowego.
Skorzystać z niego mogą zarówno osoby na skali podatkowej, jak i przedsiębiorcy rozliczający się za podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Zerowy PIT dla rodzin niedostępny jest m.in. dla osób zatrudnionych na umowie o dzieło, zarabiających na prawach autorskich oraz wynajmie.

Polski Ład: Zmiany w składce zdrowotnej

  1. Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu.

    Podatek na zasadach ogólnych

    Wysokość miesięcznego dochodu

    Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2021r.

Najważniejsze  zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. to:

1. podniesienie limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2 mln euro)

2. obniżenie części stawek, m.in.:

Amortyzacja 2021 r. - wykup środka trwałego z leasingu

Rząd zmienił kryteria dla używanego środka trwałego. Wcześniej za używane uznawało się środki trwałe, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Nowa definicja jednak mówi iż:
„Środki trwałe /.../ uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy.” 

Obowiązkowe kasy online od 2021 r.

1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która uregulowała stopniowe wprowadzanie do polskiego systemu VAT kas rejestrujących online. Nowe kasy rejestrujące mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

„Mały ZUS plus” w 2021 r.

Mały ZUS plus przeznaczony jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. 
Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia.
Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Z ulgi tej można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Strony