Aktualności podatkowe

CIT 9% od 2019 r.

Od stycznia 2019 r. w ustawie o CIT stawka 15% zostanie zastąpiona stawką 9%. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r.

Podatnicy chcący skorzystać z obniżonej stawki 9% CIT powinni dokładnie zweryfikować, czy w ich przypadku faktycznie istnieje taka możliwość. W ustawie wskazane będą bowiem dodatkowe warunki, które ograniczają krąg podmiotów uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT.

Stawka 9% przewidziana jest tylko dla podatników CIT posiadających status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR brutto).

Ulga na złe długi po 1 stycznia 2019 r.

Nowela przewiduje, że począwszy od 1 stycznia 2019 r., będzie miało miejsce skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną.
Obecnie wierzytelność uznaje się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ustawodawca termin ten skraca do 90 dni.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 2018

Limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych został podwyższono z 3.500 zł do 10.000 zł. Umożliwia to jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.

Comiesięczne wysyłanie JPK od 2018

Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 2018 r. będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani do VAT i prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zwiększony limit zwolnienia z VAT od 2017 roku

W 2017 roku zwiększa się limit zwolnienia z podatku VAT z 150.000 zł do 200.000 zł. Przepisy przejściowe pozwalają podatnikom, których obrót w 2016 roku przekroczył dotychczasowy limit 150.000 zł, ale nie osiągnął kwoty 200.000 zł na skorzystanie ze zwolnienia w 2017 roku.

Limit transakcji gotówkowych na 2017 rok

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego – przewiduje podpisana nowelizacja ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej kwoty 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Obniżony CIT do 15% od stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obniżony został podatek CIT do poziomu 15% (wcześniej 19%). Zmniejszona stawka podatkowa obejmie tzw. małych podatników, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Gdzie rozliczać VAT od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. urzędem skarbowym właściwym w sprawach VAT będzie ten sam urząd, który jest właściwy dla podatnika w sprawie podatku dochodowego. Będzie to urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
Od nowego roku podatnicy VAT obsługiwani dotychczas przez różne urzędy skarbowe „przechodzą pod" urzędy skarbowe właściwe dla nich dotychczas w sprawie podatku dochodowego.
O właściwości urzędu skarbowego w sprawach VAT będą decydowały:
• miejsce zamieszkania podatnika - w przypadku osób fizycznych,
• adres siedziby podatnika - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
W konsekwencji ten sam urząd skarbowy będzie dla podatnika właściwy we wszystkich sprawach podatkowych dotyczących zarówno VAT, jak i podatku dochodowego.

Samochód firmowy do celów prywatych w 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana w ustawie o PIT, która precyzuje wysokość podatku naliczanego od prywatnego użytku aut służbowych. Obecnie pracownik używający służbowego auta do celów prywatnych będzie płacił podatek od przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie w przypadku samochodu o pojemności silnika do 1600 cm3, albo od kwoty 400 zł miesięcznie, jeśli pojemność silnika przekracza 1600 cm3.

Strony