Aktualności podatkowe

GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7 od 1 października 2020 r.

Do 1 października czynni podatnicy VAT mieli obowiązek składania za każdy miesiąc pliku JPK_VAT,
jak i deklaracji podatkowej VAT 7. Nowa struktura JPK zastąpiła te czynności obowiązkiem składania jednego nowego pliku JPK_V7.
Składa się on z:
a) części ewidencyjnej (część zastępująca JPK VAT),
b) części deklaracyjnej (część zastępująca deklarację VAT).

Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020r.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z przepisami mikrorachunek podatkowy funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku.
 

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowy split payment, który wszedł w życie od 1 listopada 2019 roku. Ma dotyczyć transakcji – dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT między podatnikami. 

Założenia split payment:

Biała lista podatników od września 2019 r.

Od 1 września 2019 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista podatników).
W związku z tym przedsiębiorcy będą mogli odszukać za jej pomocą informacje dotyczące swoich kontrahentów m.in. zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, jak również ich numery rachunków bankowych. 
Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

CIT 9% od 2019 r.

Od stycznia 2019 r. w ustawie o CIT stawka 15% zostanie zastąpiona stawką 9%. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r.

Podatnicy chcący skorzystać z obniżonej stawki 9% CIT powinni dokładnie zweryfikować, czy w ich przypadku faktycznie istnieje taka możliwość. W ustawie wskazane będą bowiem dodatkowe warunki, które ograniczają krąg podmiotów uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT.

Stawka 9% przewidziana jest tylko dla podatników CIT posiadających status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR brutto).

Ulga na złe długi po 1 stycznia 2019 r.

Nowela przewiduje, że począwszy od 1 stycznia 2019 r., będzie miało miejsce skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną.
Obecnie wierzytelność uznaje się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ustawodawca termin ten skraca do 90 dni.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 2018

Limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych został podwyższono z 3.500 zł do 10.000 zł. Umożliwia to jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.

Strony