Aktualności podatkowe

Comiesięczne wysyłanie JPK od 2018

Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 2018 r. będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani do VAT i prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zwiększony limit zwolnienia z VAT od 2017 roku

W 2017 roku zwiększa się limit zwolnienia z podatku VAT z 150.000 zł do 200.000 zł. Przepisy przejściowe pozwalają podatnikom, których obrót w 2016 roku przekroczył dotychczasowy limit 150.000 zł, ale nie osiągnął kwoty 200.000 zł na skorzystanie ze zwolnienia w 2017 roku.

Limit transakcji gotówkowych na 2017 rok

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego – przewiduje podpisana nowelizacja ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej kwoty 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Obniżony CIT do 15% od stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obniżony został podatek CIT do poziomu 15% (wcześniej 19%). Zmniejszona stawka podatkowa obejmie tzw. małych podatników, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Gdzie rozliczać VAT od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. urzędem skarbowym właściwym w sprawach VAT będzie ten sam urząd, który jest właściwy dla podatnika w sprawie podatku dochodowego. Będzie to urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
Od nowego roku podatnicy VAT obsługiwani dotychczas przez różne urzędy skarbowe „przechodzą pod" urzędy skarbowe właściwe dla nich dotychczas w sprawie podatku dochodowego.
O właściwości urzędu skarbowego w sprawach VAT będą decydowały:
• miejsce zamieszkania podatnika - w przypadku osób fizycznych,
• adres siedziby podatnika - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
W konsekwencji ten sam urząd skarbowy będzie dla podatnika właściwy we wszystkich sprawach podatkowych dotyczących zarówno VAT, jak i podatku dochodowego.

Samochód firmowy do celów prywatych w 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana w ustawie o PIT, która precyzuje wysokość podatku naliczanego od prywatnego użytku aut służbowych. Obecnie pracownik używający służbowego auta do celów prywatnych będzie płacił podatek od przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie w przypadku samochodu o pojemności silnika do 1600 cm3, albo od kwoty 400 zł miesięcznie, jeśli pojemność silnika przekracza 1600 cm3.

Kasy fiskalne- zmiany od 2015 roku

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z konieczności ewidencjonowania przychodu od osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej przewiduje, że od 1 marca 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów dodatkowo będzie podlegać: sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Usługi elektroniczne dla niepodatników w 2015 roku

Od 2015 roku nowelizacja ustawy o VAT zmieniła miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników. Przypomnijmy, że niepodatnikiem jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. Od teraz obowiązek rozliczania podatku VAT w takich przypadkach powstanie w kraju, w którym ma swoje miejsce zamieszkania odbiorca usługi. To oczywiście rodzi mnóstwo komplikacji dla dostawców tego typu usług i dla niektórych podmiotów oznaczało by konieczność rejestracji do VATu w wielu krajach.

Zmiany w VAT w 2014 roku

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie aktualizacja Ustawy o VAT. Zgodnie z nowymi zapisami gruntownym zmianom uległy zasady fakturowania oraz  moment powstania obowiązku podatkowego. Pojawiła siię nowa generalna zasada: obowiązek podatkowy w podatku VAT od 2014 roku powstaje w momencie sprzedaży (poprzednio  z chwilą wystawienia faktury). Z kolei obowiązek wystawienia faktury od 2014 roku powstaje do 15go dnia miesiąca nastęującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży (wcześniej następował do 7 dni od daty sprzedaży).

Zwolnienie z VAT a import usług

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT lub rezygnujący z tego zwolnienia również muszą rozliczyć podatek od towarów i usług związany z importem usług. W związku z tym, że nie mają oni jednak możliwości obniżenia podatku należnego- naliczony podatek muszą w całości wpłacić do urzędu skarbowego.

Strony