Aktualności podatkowe

Kasy fiskalne- zmiany od 2015 roku

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z konieczności ewidencjonowania przychodu od osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej przewiduje, że od 1 marca 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów dodatkowo będzie podlegać: sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Usługi elektroniczne dla niepodatników w 2015 roku

Od 2015 roku nowelizacja ustawy o VAT zmieniła miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników. Przypomnijmy, że niepodatnikiem jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. Od teraz obowiązek rozliczania podatku VAT w takich przypadkach powstanie w kraju, w którym ma swoje miejsce zamieszkania odbiorca usługi. To oczywiście rodzi mnóstwo komplikacji dla dostawców tego typu usług i dla niektórych podmiotów oznaczało by konieczność rejestracji do VATu w wielu krajach.

Zmiany w VAT w 2014 roku

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie aktualizacja Ustawy o VAT. Zgodnie z nowymi zapisami gruntownym zmianom uległy zasady fakturowania oraz  moment powstania obowiązku podatkowego. Pojawiła siię nowa generalna zasada: obowiązek podatkowy w podatku VAT od 2014 roku powstaje w momencie sprzedaży (poprzednio  z chwilą wystawienia faktury). Z kolei obowiązek wystawienia faktury od 2014 roku powstaje do 15go dnia miesiąca nastęującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży (wcześniej następował do 7 dni od daty sprzedaży).

Zwolnienie z VAT a import usług

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT lub rezygnujący z tego zwolnienia również muszą rozliczyć podatek od towarów i usług związany z importem usług. W związku z tym, że nie mają oni jednak możliwości obniżenia podatku należnego- naliczony podatek muszą w całości wpłacić do urzędu skarbowego.

Zwolnienie z VAT a obowiązek składania deklaracji VAT-UE

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od VAT, świadczący usługi o których mowa w art. 28b ustawy o VAT na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej,  mają obowiązek złożyć, przed wykonaniem pierwszej usługi na rzecz podatnika z Unii, zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i zadeklarować w nim świadczenie usług na rzecz kontrahentów z UE. Następnie powinni miesięcznie lub kwartalnie sporządzać deklaracje VAT-UE.

Strony