Biała lista - druk ZAW-NR

Jeśli podatnik dokonał płatności na rachunek, którego nie ma na białej liście, może uniknąć konsekwencji podatkowych, składając druk ZAW-NR do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od dokonania przelewu. Istotne jest również, czy przelew został wykonany wmechanizmie podzielonej płatności.