Kontakt

Kancelaria Księgowa Fineko Sp. z o.o.

os. Zwycięstwa 7
61-645 Poznań
tel. kom. 697-162-826
tel/fax 61/852-48-85
 
Dane organizacyjne:
NIP 778-14-65-860, REGON 301170019,
kapitał zakładowy 10.000 zł,
spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000337562