GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7 od 1 października 2020 r.

Do 1 października czynni podatnicy VAT mieli obowiązek składania za każdy miesiąc pliku JPK_VAT,
jak i deklaracji podatkowej VAT 7. Nowa struktura JPK zastąpiła te czynności obowiązkiem składania jednego nowego pliku JPK_V7.
Składa się on z:
a) części ewidencyjnej (część zastępująca JPK VAT),
b) części deklaracyjnej (część zastępująca deklarację VAT).
Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązują dwa rodzaje rozliczenia:
miesięczne – JPK_V7M,
kwartalne – JPK_V7K.
 
W obowiązującym od 1 października JPK_V7 należy oznaczać specjalnymi kodami dostawę niektórych towarów i usług, niektóre rodzaje transakcji oraz wskazane dowody sprzedaży
i nabycia.
 
W nowej strukturze JPK_V7 obowiązkowe jest stosowania kodów GTU (inaczej grup towarów i usług) 
w fakturach sprzedażowych, tj.:
A. Przy sprzedaży towarów:
GTU_01 – napojów alkoholowych;
GTU_02 – benzyn lotniczych, benzyn silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych;
GTU_03 – oleju opałowego;
GTU_04 – wyrobów tytoniowych;
GTU_05 – odpadów;
GTU_06 – urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
GTU_07 – pojazdów oraz części samochodowych;
GTU_08 – metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
GTU_09 – leków oraz wyrobów medycznych;
GTU_10 – budynków, budowli i gruntów;
 B. Przy świadczeniu usług:
GTU_11 – w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
GTU_12 – o charakterze niematerialnym (np. doradcze, księgowe);
GTU_13 – transportowych i gospodarki magazynowej.
 
Niektóre dokumenty sprzedaży oraz rodzaje transakcji również wymagają oznaczenia specjalnym kodem wykazanym w nowym JPK.
Oznaczane są na przykład następujące dokumenty sprzedaży:
FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej,
WEW – dokument wewnętrzny,
RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
 
Oznaczone muszą być również następujące rodzaje transakcji:
MPP – transakcja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową VAT,
IMP – zgłoszenia celne lub deklaracje importowe dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.
 
Podsumowując, nowa struktura JPK VAT 2020 w postaci JPK_V7 została wprowadzona w celu uproszczenia raportowania ewidencji dotyczących podatku VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że zmiany, o których mowa w artykule, nakładają więcej obowiązków związanych z ewidencją podatku VAT.