Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020r.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z przepisami mikrorachunek podatkowy funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku.
 
Ministerstwo Finansów utworzyło indywidualny rachunek podatkowy dla każdej osoby posiadającej NIP lub PESEL. W konsekwencji należy rozumieć, że są to zarówno podatnicy, jak i płatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy i płatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej.
 
Indywidualny rachunek podatkowy pozwala na dokonywanie wpłat z następjących głównych źródeł:
  • PIT (kod podatkowy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC);
  • VAT (kod podatkowy: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In);
  • CIT (kod podatkowy: CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC)
Jak wygenerować numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego?
Aby ustalić numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z dedykowanego generatora mikrorachunku podatkowego.
 
W celu uzyskania numeru należy podać swój numer PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności oraz podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT) lub NIP (prowadzący działalność gospodarczą lub będący czynnymi podatnikami VAT; płatnik podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne).
 
Numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego nie ulega zmianie mimo zmiany nazwiska, właściwości urzędu skarbowego czy miejsca zamieszkania.
 
Co ważne, mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat. Docelowo zaksięgowane wpłaty można sprawdzić, logując się na swój profil na Portalu Podatkowym, na którym podatnik ma dostęp do swoich informacji podatkowych.