Limit transakcji gotówkowych na 2017 rok

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego – przewiduje podpisana nowelizacja ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej kwoty 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Nie ma przy tym znaczenia, że np. płatność odbywa się w ratach, które pojedynczo nie przekraczają kwoty 15 tys zł. Liczy się jedna spójna transakcja
Z kolei jeśli podatnik zakupi środek trwały za gotówkę to podobnie odpis amortyzacyjny nie będzie mógł stanowić kosztu podatkowego proporcjonalnie w takiej  części w jakiej płatność gotówkowa za ten środek przekroczyła 15.000 zł.