Niższy limit transakcji gotówkowych dopiero od 2024 r.

Od 1 stycznia 2023 r. miały obowiązywać przepisy zabraniające konsumentom płatności gotówkowych w transakcjach z przedsiębiorcami przekraczającymi 20 tys. zł. Natomiast w transakcjach między przedsiębiorcami limit miał być nie wyższy niż 8 tys. zł.

Podpisana przez prezydenta ustawa o kredycie hipotecznym wydłuża vacatio legis tych przepisów.  Zakłada ich wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia w transakcjach między konsumentem, a przedsiębiorcą nie zostanie wprowadzony limit dla transakcji gotówkowych. Z kolei w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami limit zostanie utrzymany na poziomie 15 tys. zł.