Nowy formularz PIT-2 od 2023 r. (wersja 9)

PIT-2 w nowej wersji znacznie różni się od PIT-2 z poprzednich lat.

W jednym formularzu, zebrano wszystkie oświadczenia i wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kolejną nowością jest możliwość złożenia tego wniosku nie tylko przez pracowników, ale też np. przez osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy o dzieło, pracujące na kontraktach bądź pełniące funkcję członka zarządu.

Nowy formularz można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2