Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowy split payment, który wszedł w życie od 1 listopada 2019 roku. Ma dotyczyć transakcji – dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT między podatnikami. 

Założenia split payment:

  • dotyczy on wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł,
  • podmioty zagraniczne, które rozliczają za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce,
  • zostanie wprowadzony obowiązek umieszczenia na fakturze informacji o stosowaniu obligatoryjnego split paymentu poprzez dodanie sformułowania „mechanizm podzielonej płatności”,
  • objęte nim zostaną wybrane towary oraz usługi (szerzej omówione poniżej).

Split payment obejmie m.in. usługi takie jak roboty budowlane, oraz dostawę wybranych towarów, takich jak: telefony komórkowe, twarde dyski, procesory, aparaty fotograficzne, telewizory, odbiorniki radiowe, konsole do gier, kamery cyfrowe, akumulatory, części i akcesoria do samochodów i motocykli, węgiel kamienny i brunatny oraz koks, brykiety, oleje rzepakowe, folie stretch, pręty i wyroby ze stali, srebro, złoto, platynę, metale nieszlachetne, wyroby miedziane i metale nieżelazne. Pełna lista znajduje się w załączniku nr 15 do projektu ustawy i liczy łącznie 150 pozycji.

 

Niestosowanie się do nowych obowiązków będzie surowo karane przez organy podatkowe. W sytuacji, gdy przedsiębiorca na fakturze nie umieści adnotacji „Mechanizm podzielonej płatności” zapłaci karę w wysokości 30% kwoty podatku VAT chyba, że nabywca podzieli płatność.

Z kolei nabywca również zapłaci karę w sytuacji, gdy nie dokona płatności za towar objęty obowiązkowym split payment, chyba że dostawca ureguluje płatność z tytułu VAT. Dodatkowo, nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Biorąc pod uwagę ryzyko nałożenia wysokich sankcji, zarówno po stronie dostawcy jak i nabywcy, kluczowe znaczenie będzie miało właściwe zidentyfikowanie transakcji objętych obowiązkowym split payment i właściwe ich oznaczenie i rozliczenie. Wątpliwości przedsiębiorcy mogą budzić przede wszystkim zapisy dotyczące wartości transakcji, tj. sposób ustalenia limitu 15 000 zł (indywidualnie do jednej faktury, do grupy transakcji czy do płatności) oraz sposób identyfikacji niektórych towarów i usług objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności.