Odroczenie obowiązku integracji urządzeń akceptujących karty płatnicze z kasami fiskalnymi

Został odroczony terminobowiązku integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi na 1 stycznia 2025 (pierwotny termin miał być 1 lipca 2022).

Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.