Polski Ład: Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na podstawie umowy zlecenie i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać
PIT-0 dla seniora.

Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu
115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).