Polski Ład: Zmiany w składce zdrowotnej

 1. Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu.

  Podatek na zasadach ogólnych

  Wysokość miesięcznego dochodu

  Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

  3 010 zł

  270,90 zł

  5 000 zł

  450 zł

  7000 zł

  640 zł

  10 000 zł

  900 zł

   
 2. Przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym, będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu. Z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

  Podatek liniowy

  Wysokość miesięcznego dochodu

  Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

  do 5 510 zł

  270,90 zł

  8 000 zł

  392 zł

  10 000 zł

  490 zł

  13 000 zł

  637 zł

 3. Podatnicy rozliczający się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego zapłacą składkę zdrowotną w wysokości zależnej od rocznego przychodu.

  Ryczałt

  Przychód rocznie

  Wysokość stawki zdrowotnej

  Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

  Do 60 000 zł

  60 % przeciętnego wynagrodzenia

  305,56 zł

  Do 300 000 zł

  100 % przeciętnego wynagrodzenia

  509,27 zł

  Powyżej 300 000 zł

  180 % przeciętnego wynagrodzenia

  916,68 zł

  WAŻNE: przedsiębiorca od stycznia 2022 rok nie będzie już miał możliwości dokonania odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

 4. Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub świadczące pracę w ramach umowy zlecenia od stycznia 2022 r. zostaną obciążone 9 proc. składką zdrowotną. Nie będzie ona jak dotąd odliczana. Dla zarabiających w przedziale 5,7-11,1 tys. zł brutto, zmiana ma być nieodczuwalna z uwagi na nową ulgę, tzw. ulgę dla  klasy średniej.