Polski Ład: Zmiany w wykupie z leasingu

Wykup z leasingu – jak jest, a jak będzie?

Aktualnie podatnik, który zawarł umowę leasingu operacyjnego na firmę i dokonuje wykupu z leasingu, może ustalić, że wykup ten jest do majątku prywatnego i tym samym nie służy już działalności gospodarczej. Wtedy też można sprzedać wykupiony majątek prywatnie po 6 miesiącach od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wykup prywatny), czyli przeniesienie prawa do własności bez odliczania na gruncie podatku VAT i PIT.

Natomiast po wejściu Polskiego Ładu nie będzie już możliwe wykupienie przedmiotu leasingu prywatnie. Po zmianach wykup zawsze będzie stanowił majątek firmowy.
Wówczas – jeśli chcielibyśmy sprzedać go prywatnie – należałoby poczekać aż 6 lat, licząc 5 lat od następnego roku po roku, w którym majątek został wykupiony.