Wskaźniki 2022

Polski Ład 2.0 - Skala podatkowa od 1 lipca 2022

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

120.000 zł

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

120.000 zł

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wysokość składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą aktualna od stycznia 2022

RODZAJ

KWOTY PODSTAWOWE

KWOTY PREFERENCYJNE

SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

ZUS SPOŁECZNY

1 124,23

 1 037,18

285,71

263,59

FP, FS i FGŚP

87,05

87,05

0

0

RAZEM

1 211,28

1 124,23

285,71

263,59

SKŁADKA ZDROWOTNA 
Od stycznia 2022 roku za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do samodzielnego ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotnej. Składka zdrowotna nie będzie już bowiem taka sama w każdym miesiącu. Będzie ona w zdecydowanej większości uzależniona od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę przychodu. Więcej na ten temat pisaliśmy w zakładce: Aktualności podatkowe - Polski Ład: Zmiany w składce zdrowotnej.

Składki do ZUS należy wpłacać na Numer Rachunku Składkowego przydzielony każdemu Podatnikowi, który można sprawdzić na https://www.eskladka.pl/

 

Skala podatkowa 2022 rok

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

120.000 zł

17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł

120.000 zł

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Płace
Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3 010 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 2 800 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosi 2 600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2 250 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło 2 100 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło 2 000 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło 1 850 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło 1 750 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło 1 680 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 1 600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło 1 500 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło 1 386 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło 1 317 zł

 
Odsetki od zaległości podatkowych od 2012 roku
Od 1 stycznia 2012 do 9 maja 2012 wynosiły 14% w skali roku;
Od  10 maja 2012 roku do 7 listopada 2012 wynosiły 14,5% w skali roku;
Od 8 listopada 2012 roku do 5  grudnia 2012 roku wynosiły 14% w skali roku;
Od 6 grudnia 2012 roku do 9 stycznia 2013 roku wynosiły 13,5 % w skali roku;
Od 10 stycznia 2013 roku do 6 lutego 2013 roku wynosiły 13 % w skali roku; 
Od 7 lutego 2013 roku do 6 marca 2013 roku wynosiły 12,5 % w skali roku; 
Od 7 marca 2013 roku do 8 maja 2013 roku wynosiły 11,5 % w skali roku;  
Od 9 maja 2013 roku do 5 czerwca 2013 roku wynosiły 11 % w skali roku;
Od 6 czerwca 2013 roku do 3 lipca 2013 roku wynosiły 10,5 % w skali roku;  
Od 4 lipca 2013 roku do 8 października 2014 wynosiły 10 % w skali roku;
Od 9 października 2014 roku wynoszą 8% w skali roku;
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują trzy stawki: podstawowa, która wynosi 8% w skali roku, obniżona, która stanowi 50% stawki podstawowej, czyli 4% w skali roku oraz podwyższona, która stanowi 150% stawki podstawowej, czyli 12% w skali roku
 
Obniżoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych stosuje się w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji, a także w przypadku innych sposobów wygasania zaległości podatkowych, takich jak zarachowania nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenia z wierzytelności oraz przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. Wymagane jest jednak uregulowanie długu w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
 
Podwyższoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych stosuje się do zaległości podatkowych w VAT oraz akcyzie, a także od długu celnego, jeżeli w rezultacie kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie należności wynikającej z długu celnego w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności.
 
Odsetki ustawowe
Od 15 grudnia 2008 roku do 21 grudnia 2014 wynosiły 13% w skali roku;
Od 22 grudnia 2014 roku wynoszą 8% w skali roku
Od 01 stycznia 2016 roku wynoszą 7% w skali roku
 
Odsetki budżetowe obniżone mają zastosowanie w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i dopłaty związanego z tym podatku w ciągu 7 dni - można wówczas stosować odsetki obniżone o 25% w stosunku do stawki podstawowej
 
Ewidencja przebiegu pojazdu

Okres

od 14.11.2007 - nadal
(w zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

- o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykla

0,2302

c) motoroweru

0,1382