Zerowy PIT dla młodych od sierpnia 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 rok życia.

Ulga, a dokładnie zwolnienie z podatku, obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

To oznacza, że młodzi otrzymujący wynagrodzenie z innego tytułu np. z umowy o staż studencki (praktyki absolwenckie) albo z własnej działalności gospodarczej nie będą mogli skorzystać z tego zwolnienia.

Żeby już we wrześniu otrzymać pensję wyższą o pobieraną dotąd zaliczkę na podatek dochodowy trzeba złożyć u pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu tegorocznego dochodu z PIT. W przeciwnym razie pobrane zaliczki zostaną zwrócone przy rocznym rozliczeniu podatkowym.