Gdzie rozliczać VAT od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. urzędem skarbowym właściwym w sprawach VAT będzie ten sam urząd, który jest właściwy dla podatnika w sprawie podatku dochodowego. Będzie to urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
Od nowego roku podatnicy VAT obsługiwani dotychczas przez różne urzędy skarbowe „przechodzą pod" urzędy skarbowe właściwe dla nich dotychczas w sprawie podatku dochodowego.
O właściwości urzędu skarbowego w sprawach VAT będą decydowały:
• miejsce zamieszkania podatnika - w przypadku osób fizycznych,
• adres siedziby podatnika - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
W konsekwencji ten sam urząd skarbowy będzie dla podatnika właściwy we wszystkich sprawach podatkowych dotyczących zarówno VAT, jak i podatku dochodowego.