Wskaźniki 2024

Skala podatkowa na 2024 rok

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

120.000 zł

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

120.000 zł

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wysokość ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od stycznia 2024

RODZAJ

KWOTY PODSTAWOWE

KWOTY PREFERENCYJNE

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

ZUS SPOŁECZNY

1 485,31

1 370,30

402,65

371,47

FP, FS i FGŚP

115,01

115,014

0

0

RAZEM

1 600,32

1 485,31

402,65

371,47

Minimalna podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2024 wynosi 4.694,40 zł a w przypadku rozliczania skladek w preferencyjnej wysokości 1.272,60 zł.

Składka zdrowotna w 2024 na skali podatkowej i liniówce
Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej stanowi 9% dochodu. Dla podatku liniowego jest to 4,9%, ale wysokość składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.
Minimalna składka zdrowotna przy wyborze rozliczania według zasad ogólnych lub podatku liniowego wynosi 381,78 zł.

Składki do ZUS należy wpłacać na Numer Rachunku Składkowego przydzielony każdemu Podatnikowi, który można sprawdzić na https://www.eskladka.pl/

RYCZAŁT - Składka zdrowotna w 2024 r.

 

Roczny przychód na ryczałcie

 

Wysokość składki zdrowotnej

 

Do 60 000 zł

 

? zł

 

Od 60 000 do 300 000 zł

 

? zł

 

Powyżej 300 000 zł

 

? zł

Płace

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4 242 zł
Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2023 roku wynosiło 3 600 zł
Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 roku wynosiło 3 490 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosiło 3 010 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło 2 800 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło 2 600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2 250 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło 2 100 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło 2 000 zł

Wysokość odsetek podatkowych za zaległości podatkowe od września 2022 roku wynoszą 16,5% w skali roku

Obniżoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych stosuje się w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji, a także w przypadku innych sposobów wygasania zaległości podatkowych, takich jak zarachowania nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenia z wierzytelności oraz przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. Wymagane jest jednak uregulowanie długu w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
 
Podwyższoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych stosuje się do zaległości podatkowych w VAT oraz akcyzie, a także od długu celnego, jeżeli w rezultacie kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie należności wynikającej z długu celnego w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności.
 
Wysokość odsetek ustawowych od września 2022 roku wynoszą 12,25% w skali roku
 
Odsetki budżetowe obniżone mają zastosowanie w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i dopłaty związanego z tym podatku w ciągu 7 dni - można wówczas stosować odsetki obniżone o 25% w stosunku do stawki podstawowej
 
Ewidencja przebiegu pojazdu

Okres

od 17.01.2023
(w zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,89

- o poj. skok. pow. 900 cm3

1,15

b) motocykla

0,69

c) motoroweru

0,42