Limity 2024

Limit odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania lub zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodu w 2024 roku wynosi 11 600 zł.

Wraz z wejściem w życie pakietu SLIM VAT 3 od lipca 2023 roku małym podatnikiem VAT jest przedsiebiorca do kwoty 9.218.000 zł  (2.000.000 euro) obrotu brutto w 2023 roku.

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200.000 zł
 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - od 9.218.000 zł  (2.000.000 euro) przychodu 
z 2023 roku
 
Limit do ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - do 9.218.000 zł  (2.000.000 euro) przychodów rocznie
 
Limit do przychody opodatkowanych ryczałtem kwartalnie - do 921.820 zł (200.000 euro) przychodów rocznie
 
Limit do jednorazowej amortyzacji- kwota 230.000 zł (50.000 euro), przy czym limit 3-letni wynosi 200.000 euro
 
Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:  20.000 zł
 
Limit transakcji dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego: 15.000 zł