Koszty samochodów osobowy - 2019 r.

Podsumowanie zmian

            do 31.12.2018 r.        od 01.01.2019 r.

Amortyzacja podatkowa

koszty podatkowe do
20.000 EUR/ 30.000 EUR* wartości auta

Koszty podatkowe do
150.000 zł/225.000 zł* wartości auta

*w przypadku aut elektrycznych: kwotę 150.000 zł dla aut spalinowych, wyszczególnioną w poniższych tabelach, należy zastąpić kwotę 225.000 zł w przypadku aut elektrycznych

 

Koszty eksploatacyjne (paliwo, naprawa/serwis, myjnia, autostrada, itp– cele mieszane

              do 31.12.2018 r.            od 01.01.2019 r.

Własność firmy

nielimitowane

75% poniesionych kosztów,
w tym nieodliczony VAT

Leasing operacyjny

nielimitowane

75% poniesionych kosztów,
w tym nieodliczony VAT

Leasing finansowy

nielimitowane

75% poniesionych kosztów,
w tym nieodliczony VAT

Najem krótkoterminowy

do wysokości kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu

75% poniesionych kosztów,
w tym nieodliczony VAT

Auto prywatne przedsiębiorcy

do wysokości kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu

20% poniesionych kosztów

Auto prywatne pracownika

ryczałt w jazdach lokalnych

ryczałt w jazdach lokalnych

 

Koszty raty leasingu operacyjnego, finansowego, najmu krótkoterminowego - obecnie tzw. "koszty pozyskania samochodu do używania"

             do 31.12.2018 r.           od 01.01.2019 r.

Leasing operacyjny

nielimitowane

koszty podatkowe do 150 000 zł wartości samochodu

Leasing finansowy

nielimitowane – koszty odsetek amortyzacja w kosztach podatkowych do 20.000 EUR

nielimitowane

Najem krótkoterminowy**

nielimitowane

koszty podatkowe do 150 000 zł wartości samochodu

**najem krótkoterminowy, rozumiany jako najem do 6 miesięcy

 

Ubezpieczenie

           do 31.12.2018 r.           od 01.01.2019 r.

Samochód osobowy będący majątkiem firmy

koszty podatkowe do wysokości 20 000 EUR/wartość samochodu do celów ubezpieczenia

150 000 PLN/wartość samochodu do celów ubezpieczenia

Prywatny samochód osobowy podatnika PIT

do wysokości kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu

20% składki jest kosztem podatkowym