Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2021r.

Najważniejsze  zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. to:

1. podniesienie limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2 mln euro)

2. obniżenie części stawek, m.in.:

  • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach
  • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych, programistycznych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

3. zmiana definicji wolnego zawodu.

4. ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu prywatnego i w ramach działalności gospodarczej.
Uwaga! Jeśli wybierzesz ryczałt od najmu, zapłacisz podatek od całości przychodu, bez pomniejszenia
go o koszty uzyskania przychodu, takie jak: odpisy amortyzacyjne, koszty remontu, odsetki od kredytu, wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości.

5. Stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%. Dotychczas takie usługi były wyłączone
z ryczałtu.