Zwiększony limit zwolnienia z VAT od 2017 roku

W 2017 roku zwiększa się limit zwolnienia z podatku VAT z 150.000 zł do 200.000 zł. Przepisy przejściowe pozwalają podatnikom, których obrót w 2016 roku przekroczył dotychczasowy limit 150.000 zł, ale nie osiągnął kwoty 200.000 zł na skorzystanie ze zwolnienia w 2017 roku.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku świadczenia niektórych usług (doradczych i prawnych) a także obrotu niektórymi towarami (m.in. towarami akcyzowymi) nie ma możliwości zwolnienia z VAT bez względu na obrót.