Zwolnienie z VAT a import usług

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT lub rezygnujący z tego zwolnienia również muszą rozliczyć podatek od towarów i usług związany z importem usług. W związku z tym, że nie mają oni jednak możliwości obniżenia podatku należnego- naliczony podatek muszą w całości wpłacić do urzędu skarbowego. Przedsiębiorca niebędący podatnikiem VAT również wystawia fakturę wewnętrzną, na której do kwoty netto z faktury od zagranicznego kontrahenta dolicza podatek VAT według stawki określonej w polskich przepisach. Ponieważ jednak nie składa deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, musi rozliczyć się z naliczonego podatku składając przeznaczoną do tego deklarację VAT-9M.

Tę deklarację należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Warto pamiętać, że podatek VAT należny może stanowić koszt uzyskania przychodu, gdy nie może zostać odliczony, czyli w powyższej sytuacji przedsiebiocra niezarejestrowany jako podatnik VAT może zaliczyć VAT związany z importem usług do kosztów uzyskania przychodów.